چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩
ریاست

 

 


            دکتر آیدین رحیم زاده

سمت : ریاست شبکه بهداشت و درمان پلدشت

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

شماره تماس : 34285155-044