سه شنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٨
ریاست

 

 


            دکتر حسن شیری

سمت : ریاست شبکه بهداشت و درمان پلدشت

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

شماره تماس : 34285155-044