پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
ریاست

 

 


            دکتر مهدی شاهی پیله سوار

سمت : ریاست شبکه بهداشت و درمان پلدشت

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

شماره تماس : 34285155-044