پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
معرفی واحد


                 

 

مسئول واحد : فاطمه ابراهیمی

مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر ، سابقه فعالیت : از سال91

سایر کارکنان : علیرضا قاسمی

مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

فرایندهای واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان پلدشت

اصطلاحات رایانه ای