شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
نظارت بر مواد غذایی

 

 

                                                     

 

         مسئول واحد : بتول واحد پور

        میزان تحصیلات : کارشناس علوم و صنایع غذایی

        سابقه فعالیت : از سال 91