شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
ریاست

 

 


            دکتر سیده محبوبه حسینی

سمت : ریاست شبکه بهداشت و درمان پلدشت

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

شماره تماس : 34285155-044