چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١
معرفی واحد


                 

 

مسئول واحد : علیرضا قاسمی

مدرک تحصیلی : مهندسی آی تی


سایر کارکنان : علیرضا فتوحی

مدرک تحصیلی : مهندسی آی تی

 

تماس: 34284354


فرایندهای واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان پلدشت

اصطلاحات رایانه ای