شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی

بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان تنها بیمارستان شهر پلدشت، در سال 84 در زمینی به مساحت 23633متر مربع و با زیر بنایی به مساحت 1811مترمربع افتتاح گردید که بعدا در طی سالهای 93تا95 ساختمانهای بی خطر ساز واکسیژن ساز وکلینیک تخصصی جمعا به مساحت 890 مترمربع به آن افزوده شده است.این بیمارستان در ابتدا بعنوان یک درمانگاه بود و بعدها با افزوده شدن تخصصهای داخلی واطفال به آن و با راه اندازی اتاق عمل بیمارستان ، تخصصهای جراحی عمومی، زنان زایمان ،بیهوشی نیز به آن اضافه شد و درحال حاضر با حضور متخصص قلب و عروق ،بخشهای بستری جنرال ، اتاق عمل، اورژانس، زایمان ، دیالیز، رادیولوژی ، آزمایشگاه، به بیماران محترم خدمات رسانی می نماید.

 

مشخصات کلی

در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) با داشتن 26 تخت فعال و50 تخت مصوب بعنوان یک بیمارستان جنرال و درجه 2فعالیت می نماید.

 

رسالت (Mission)

بیمارستان امام خمینی (ره)پلدشت به عنوان تنها بیمارستان شهر رسالت خود میداند تا با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های موجود و جلب مشارکت فعال جامعه و خیرین با رعایت عدالت اجتماعی و وجدان کاری و قانون مداری در جهت توسعه و بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان نهایت سعی وکوشش خود را بنماید.

تنظیمات قالب