شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

علیرضا قاسمی

سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات

علیرضا فتوحی

سمت: کارشناس واحد فناوری اطلاعات

 

تماس:

044-34284354

تنظیمات قالب