شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نوبت دهی بیماران سرپایی: 

1 - مراجعه به بخش اورژانس و دریافت کد (تریاژ)

2 - ارائه کد به بخش پذیرش و دریافت قبض

 ( پذیرش بیمارستان: 04434285012 )

 

نوبت دهی پزشکان متخصص:

مراجعه به سایت شفاداک (لینک زیر) و مشاهده و دریافت نوبت پزشک مربوطه:

https://shafadoc.ir/fa/Center/hospital/52280084

( پذیرش کلینیک: 04434285014 )

تنظیمات قالب