شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شیوا امیرزاده

سمت: رئیس مرکز بهداشت

شماره تماس: 

044-34286316

تنظیمات قالب