شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت

آدرس: آذربایجان غربی - پلدشت - بلوار صنم بلاغی - مجتمع اداری پلدشت - طبقه سوم

شماره تماس (دبیرخانه) : 

044-34282285

 

بیمارستان امام خمینی (ره) پلدشت

آدرس: بلوار کشاورز

شماره تماس:

044-34285012

کلینیک تخصصی:

044-34285014

تنظیمات قالب