شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رویا عباسپور

سمت: مسئول بخش بستری جنرال

شماره تماس (پذیرش بیمارستان) : 

044-34285012

تنظیمات قالب