شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

غلامرضا رسولی

سمت: مسئول اورژانس

شماره تماس (پذیرش بیمارستان) : 

044-34285012

تنظیمات قالب